banner

Video Ghế hơi tập ngồi con vịt

Video Ghế hơi tập ngồi con vịt

Ghế hơi tập ngồi con vịt thiết kế lõm trũng và phần gác chân cao, giúp bé có vị trí ngồi vững vàng hơn. Dễ dàng vệ sinh và có thể ứng dụng trong nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Video Ghế hơi tập ngồi con vịt

 

 

Video hướng dẫn cách bơm ghế hơi tập ngồi con vịt

 

Bình luận

3